Ειδική μετεγχειρητική αγωγή

προς αποφυγή δύσμορφων ουλών

 

 

Εφαρμογή θεραπείας με εξειδικευμένα σκευάσματα ακολουθεί λίγες μέρες μετά την καισαρική τομή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαιευτήρας Γυναικολόγος